Najnowsze informacje dotyczące zielonej wyspy. Główna ofiara afery plewowej planowała kolejne spoty reklamowe. Co ciekawe, w akcję miało być zaangażowanych dwóch blogerów

"Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej o zasięgu ogólnopolskim dotyczącej rolnictwa ekologicznego, która ma na celu wypromowanie logo rolnictwa ekologicznego."

Źródło tutaj

ps. Internet piszemy wielką literą. A podkład muzyczny można byłoby wziąć z filmu o tytule notki